"Cudze chwalicie , swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" Zapraszam gospodarzy miast i gmin do promowania swoich miejscowości. Bowiem dbałość o dobry wizerunek miasta lub gminy świadczy o dobrym gospodarzu i zachęca do naśladowania przez innych oraz zwiększa szansę na rozwój regionu.

Herb gminy Radzymin

Urząd gminy Radzymin

pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin

tel: 022 786-62-92, 786-62-93
fax: 22 786-51-95

umig@radzymin.pl
http://www.radzymin.pl/
http://bip.radzymin.pl/

O gminie

Gmina Radzymin

Liczba ludności: 24186
Powierzchnia 12951 ha

Lokalizacja – blisko Warszawy, na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych

Radzymin położony jest w jednym z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i gospodarczo regionów centralnej Polski, w środkowej części woj. mazowieckiego, w pow. wołomińskim, na kierunku północno - wschodnim od Warszawy. Gmina ma charakter miejsko – wiejski, obejmuje swymi granicami 23 wsie oraz pełne uroku miasto Radzymin - prężny ośrodek administracyjny, gospodarczy, edukacyjny i kulturalny. Podstawowym atutem Radzymina jest lokalizacja w obrębie wpływów aglomeracji warszawskiej, na terenach dobrze skomunikowanych ze Stolicą oraz znakomite warunki geograficzne. Miasto leży zaledwie 20 km od Warszawy, przy drodze krajowej nr 8 Warszawa - Białystok, która znalazła się w sieci międzynarodowych korytarzy transportowych i jest częścią trasy relacji Warszawa – Helsinki, tzw. Via Baltica, łączącej państwa nadbałtyckie z Europą środkową i zachodnią.

Informacje promujące gminę

Mieszkanie i wypoczynek z przyrodą w tle

Celem strategicznym lokalnych władz samorządowych jest stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju całej gminy, opartego na optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Sprzyjają temu priorytetowe przedsięwzięcia skierowane na intensywną rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, nowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystanie dużego potencjału inwestycyjnego i przyrodniczego. Miasto i okoliczne miejscowości to przede wszystkim szybko rozbudowujące się osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Atrakcyjne po względem krajobrazowym tereny, bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego, ujście rzek Bugu i Rządzy do Narwi, obszary chronione i duże kompleksy leśne - stwarzają możliwość aktywnego i różnorodnego wypoczynku w naturalnym środowisku, w kontakcie z przyrodą, uprawianiu turystyki aktywnej, specjalistycznej, weekendowej i tzw. przejazdowej oraz agroturystyki – pieszej, rowerowej i konnej. Dla miłośników przyrody polecamy niezwykle liczne pomniki przyrody i drzewa pomnikowe /w liczbie około 350 sztuk/ . Niezapomnianych wrażeń dostarczą też wycieczki w rejon ujścia Bugu i Rządzy do Narwi, stanowiący prawdziwy raj dla wędkarzy i ornitologów. Tereny te leżą bowiem na ważnym europejskim szlaku przelotów ptaków wędrownych. Walory turystyki to także przyjaźni ludzie, zdrowa żywność, świeże powietrze, szybka ucieczka od cywilizacji wielkomiejskiego zgiełku.....

Miasto „Cudu nad Wisłą”

Aby zrozumieć i docenić współczesny Radzymin trzeba poznać, choć pokrótce, jego bogate dzieje. Ziemia Radzymińska słynie bowiem ze swej niezwykłej historii, określającej jej tożsamość i skłaniającej do refleksji nad przeszłością. Radzymin - to jedno z najstarszych miast na Mazowszu, rezydencjonalne miasto książęce, któremu prawa miejskie nadano w 1475 r. Najcenniejszymi świadkami barwnej historii tych ziem są zabytki architektoniczne z przełomu XVIII i XIX wieku oraz miejsca upamiętniające wieloletnią walkę Polaków o niepodległość. W świadomości Rodaków Radzymin utożsamiany jest z miejscami pamięci narodowej związanymi z wojną polsko – bolszewicką 1920 roku. Losy wojny ostatecznie rozstrzygnęły się na wschodnich przedpolach stolicy, a Radzymin był w tym krwawym, ale zwycięskim boju miejscem szczególnym – wyróżniającym miasto i jego najbliższe okolice. Nagłe odwrócenie losów bitwy niewątpliwie związane było z wielkim patriotycznym zrywem narodu i męstwem polskich żołnierzy. Tragizm walk o Radzymin poświadcza fakt, że miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk w ogniu ciężkich walk, były ofiary śmiertelne wśród mieszkańców, zostały zniszczone i zdewastowane budynki. Wieczorem 15 sierpnia 1920 r. zostało jednak ostatecznie zdobyte przez Polaków. Stąd też zwycięski Bój o Radzymin, stanowiący część wielkiej Bitwy Warszawskiej, zyskał miano „Cudu nad Wisłą”. Jest ona najwyższą wartością środowiska kulturowego Ziemi Radzymińskiej. Wielkie zwycięstwo pod Warszawą w sierpniu 1920 roku zyskało rangę „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata. Wielkie znaczenie bitwy nie wiąże się jednak z ilością żołnierzy, ani z liczbą zużytej broni, ani z liczbą zabitych i rannych, ale z tym, że jej wynik zaważył na dalszych losach Polski, Europy, a może i świata. Zwycięstwo polskich żołnierzy zatrzymało bowiem pochód Armii Czerwonej mający na celu opanowanie Europy i stworzenie wielkiej republiki sowieckiej. Cmentarz Żołnierzy Poległych 1920 r. jako historyczna polska nekropolia jest szczególnym miejscem pamięci narodowej. Najnowsza historia wniosła też niezwykle ważny element: 13 czerwca 1999 r. wizytę na Cmentarzu złożył Papież Jan Paweł II, uświęcając tym heroizm Radzymina w 1920 r. i ofiarę żołnierza polskiego.
Większość historycznych miejsc z tej karty narodowych dziejów leży na malowniczym szlaku rowerowym bitew warszawskich, który swój początek bierze w Warszawie - w Olszynce Grochowskiej a kończy się na Cmentarzu Żołnierzy w Radzyminie.
Aktualna ewidencja zabytkowych budowli Radzymina zawiera wiele architektonicznych osobliwości. Należą do nich między innymi: klasycystyczny Kościół Przemienienia Pańskiego z l.1779-80 fundacji Eleonory Czartoryskiej, rozbudowany w l. 1897-1919; klasycystyczna szkoła z l. 1843-44 wg proj. Antoniego Corazziego; klasycystyczny dawny szpital z 1843 r.; kapliczka na Zjawieniu z początku XX w. w stylu zakopiańskim wg projektu
Feliksa Michalskiego; Cmentarz Żołnierzy Polskich z l. 1920 i 1939-1944 oraz Kaplica cmentarna – Pomnik z pamiątkowymi tablicami i urnami z ziemią z Katynia oraz z cmentarzy żołnierzy polskich 1920 r. w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku.
W kalendarzu stałych imprez najważniejsze są uroczystości w dniach 14 - 15 sierpnia, związane z obchodami kolejnych rocznic „Cudu nad Wisłą”, mające w nowej rzeczywistości polityczno – społecznej, rangę święta państwowego - Święta Żołnierza Polskiego.
W harmonogramie corocznych uroczystości, obok uroczystości sierpniowych, 13 czerwca każdego roku stanowi datę szczególną i wyjątkowo bliską sercu mieszkańców gminy. Podniosłym sierpniowym uroczystościom patriotyczno – religijnym od kilku lat towarzyszą inne atrakcyjne imprezy kulturalne i sportowe: Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, Międzynarodowy, Międzynarodowy Półmaraton Uliczny, Ogólnopolski Turniej Brydżowy.

Dynamiczny rozwój, doskonałe perspektywy

Współczesny Radzymin to nowoczesna gmina o charakterze osadniczym i rekreacyjnym, dysponująca dużym potencjałem gospodarczym, aktywnie kreująca korzystną koniunkturę inwestycyjną, z silną sferą różnorodnych usług, przyjazna dla sektora różnego typu firm, sukcesywnie podnosząca poziom życia swoich mieszkańców, z powodzeniem biorąca udział w ponadregionalnym współzawodnictwie o rozwój. Na mapie gospodarczej dominują podmioty średnie i małe, skupione głównie w branżach: usługowo – handlowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego. Dowodem stałego i sukcesywnego rozwoju są też duże przedsiębiorstwa, ogólnie znane i renomowane, takie jak: Coca – Cola HBC Polska, Mennica Polska – Metale Szlachetne, Soraya S.A, Tago PPC, Scania Polska S.A., Provitus.1

RADZYMIN – przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom

ZAPRASZAMY!

Opr. Halina Grzelak

Publikuj swoje ogłoszenie już dziś

dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia

Brak ogłoszeń biznesowych - dodaj swoje

Zarabiaj on-line

Firma nie opublikowała jeszcze żadnego ogłoszenia o pracę

Wszystko dla domu

REKLAMA

reklama